Klimaat

Onze energiecoöperatie houdt zich al jaren met het klimaat bezig. We stimuleren de productie van schone energie, werken mee aan smart grid en proberen door het verbeteren van de isolatie van huizen de CO2 uitstoot te verlagen. Ook willen we het vervoer CO2 neutraal maken. Samen te vatten tot klimaatmitigatie (mitigatie is matiging, beperking).

Volgens het Intergovernemental Panel on Climate Change, Vijfde rapport, 2015 (IPCC), zal de gemiddelde temperatuur op aarde eind van deze eeuw 2,3 tot 5,4 graden zijn gestegen. Dat heeft zulke immense gevolgen voor de wereld en dus ook voor Haaren dat we ons steentje moeten bijdragen. Deze activiteiten zijn samen te vatten als klimaatadaptatie (Adaptatie is aanpassing).

DEH heeft van de gemeente Haaren de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot duurzaam grondgebruik in de gemeente. Dit onderzoek loopt half november 2017 af. Als de gemeenteraad na dit onderzoek besluit om werk te maken van klimaatadaptatie, en om DEH daarbij te vragen, dan krijgen we het heel druk en zijn veel vrijwilligers nodig.

Vragen?, meedoen? ron@swank.nl of info@deh-energie.nl