Klimaat

Onze energiecoöperatie houdt zich al jaren met het klimaat bezig. We stimuleren de productie van schone energie, werken mee aan smart grid en proberen door het verbeteren van de isolatie van huizen de CO2 uitstoot te verlagen. Ook willen we het vervoer CO2 neutraal maken. Samen te vatten tot klimaatmitigatie (mitigatie is matiging, beperking).

 

 

Volgens het Intergovernemental Panel on Climate Change, Vijfde rapport, 2015 (IPCC), zal de gemiddelde temperatuur op aarde eind van deze eeuw 2,3 tot 5,4 graden zijn gestegen. Dat heeft zulke immense gevolgen voor de wereld en dus ook voor Haaren dat we ons steentje moeten bijdragen. Deze activiteiten zijn samen te vatten als klimaatadaptatie (Adaptatie is aanpassing).

 

DEH heeft van de gemeente Haaren de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot duurzaam grondgebruik in de gemeente. Dit onderzoek loopt half november 2017 af. Als de gemeenteraad na dit onderzoek besluit om werk te maken van klimaatadaptatie, en om DEH daarbij te vragen, dan krijgen we het heel druk en zijn veel vrijwilligers nodig.

Helaas, de gemeente heeft haar eigen route gekozen om tot verduurzaming te komen van de Margriet.  

Margriet

DEH maakt van klimaatadaptatie een speerpunt van beleid. We willen een dragende rol vervullen in de transitie van onze leefomgeving. Daarover zijn we met gemeente Haaren en derden in gesprek. Dat resulteerde in de opdracht van de gemeente om i.s.m. The Weathermakers (een ingenieurs bureau wat gespecialiseerd is in bodem en waterhuishouding) onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaam grondgebruik in de gemeente Haaren in het algemeen en van kansen en mogelijkheden van het gebied de margriet in het bijzonder. De resultaten van dit onderzoek komen eind november beschikbaar.

Waarom de Margriet?

Het IPCC verwacht grote veranderingen in ons klimaat, nog voor de eeuwwisseling. De noodzaak om te stoppen met olie, gas en steenkolen als energiedrager, de robotisering van onze industrie en maatschappij, de toenemende transportkosten, gaan ons raken. Toch is er weinig gevoel van urgentie, dat hoopt DEH te veranderen.
Misschien door meer te doen en minder te praten. Daarom willen de gemeente en DEH een inspiratieproject beginnen met de Margriet. De Margriet is een gebied langs het Drongelskanaal waar de gemeente eigenaar is van 35 hectare grond. De grond wordt nu verpacht.

Zien en ervaren inspireert mensen meer dan een abstract verhaal.

Project de Margriet wil mogelijkheden verkennen tot:

  • Waterberging

  • CO2 berging in de bodem

  • Verhogen van vruchtbaarheid van de bodem

  • Zoeken naar nieuwe vormen en mogelijkheden tot boeren

  • Samenwerking van alle belanghebbenden

  • Wandelen en fietsen door een mogelijke toekomst (living lab)

Wanneer is het geslaagd?

DEH noemt een project geslaagd als het aan drie voorwaarden voldoet.

  1. Het moet opschaalbaar en te kopiëren zijn

  2. Het moet financieel gezond zijn

  3. Het moet motiverend zijn

Als het onderzoek van the Weathermakers laat zien dat het haalbaar is, en als we 1001 problemen hebben opgelost dan gaan we van start. We hopen dat we eind 2018 met de omvorming van het gebied beginnen.