De jaarlijkse ledenvergadering werd door 20 mensen bezocht. Het was een enerverende, bijzondere bijeenkomst. Hierbij de belangrijkste punten voor iedereen die er niet bij was.

DEH ziet haar rol als aanjager van energietransitie en klimaatadaptatie
De coöperatie laat de verkoop van panelen en pompen graag over aan commerciële partijen. DEH wil lokale en regionale verduurzaming stimuleren. .

DEH profileert zich goed naar buiten toe maar had weinig aandacht voor de leden
Er is een goede naam opgebouwd bij de gemeente, de provincie en buur-coöperaties. Helaas werden te weinig leden bereikt. Dit jaar komt daar verandering in, o.a. door maandelijkse nieuwsbrieven en werkgroepjes.

Nieuwe voorzitter
Energie-coryfee Jan Peters werd unaniem tot voorzitter verkozen. Deze pas gepensioneerde Helvoirtenaar beschikt over het perfecte CV om met DEH op volle kracht richting CO2-neutraal te gaan.
Jan presenteerde met gebruikmaking van indrukwekkende tabellen en schema’s de uitdagingen die ons allemaal te wachten staan op het gebied van energietransitie. Klik HIER voor de PowerPointPresentatie.

DEH draait haar projecten met een positief resultaat, maar keert met goedkeuring van haar leden geen dividenduitkering uit.
DEH beschikt inmiddels over een bescheiden eigen vermogen dat mogelijkheden biedt om de rol van “duurzaamheidsmotor” te vervullen.
Dringende behoefte aan bestuurslid # Duurzaam Wonen
Taak
: ambassadeur voor verduurzaming van woningen: isolatie, van ’t gas af, warmtepompen.
Profiel: betrokken duurzaam en communicatief. Zoekt u mee? Graag tips doorgeven.
De overige thema’s van DEH zijn als volgt verdeeld: # Klimaat (Ron Swank)  # Energie (Jan Peters)
# Vervoer (Marcel Kloprogge) # Communicatie (Joska Zinkweg) en # De Groene Leye (Clemens van Hulten).

Oproep aan de leden op weg naar een CO2-neutraal Haaren in 2035

  • Wachten is geen optie. Kom dus zelf, direct in actie voor vermindering van CO2-uitstoot!
  • Isoleer 2. Ga van gas af 3. Maak windpark in de regio 4. Leg zoveel panelen op de daken
  • Motiveer je buren, familie, vrienden, bekenden, clubleden, kennissen om mee te doen
  • Organiseer en participeer in de verduurzaming: “geen transitie zonder sociale participatie!”
  • Vorm projectgroepen rond thema’s, zoals aanleg warmtepomp: DEH regelt begeleiding.
  • Werf leden voor DEH zodat we van 209 naar 1000 😊 talentvolle leden groeien!