DEH maakt van klimaatadaptatie een speerpunt van beleid. We willen een dragende rol vervullen in de transitie van onze leefomgeving. Daarover zijn we met gemeente Haaren en derden in gesprek. Dat resulteerde in de opdracht van de gemeente om i.s.m. The Weathermakers (een ingenieurs bureau wat gespecialiseerd is in bodem en waterhuishouding) onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaam grondgebruik in de gemeente Haaren in het algemeen en van kansen en mogelijkheden van het gebied de margriet in het bijzonder. De resultaten van dit onderzoek komen eind november beschikbaar.

Waarom de Margriet?

Het IPCC verwacht grote veranderingen in ons klimaat, nog voor de eeuwwisseling. De noodzaak om te stoppen met olie, gas en steenkolen als energiedrager, de robotisering van onze industrie en maatschappij, de toenemende transportkosten, gaan ons raken. Toch is er weinig gevoel van urgentie, dat hoopt DEH te veranderen.
Misschien door meer te doen en minder te praten. Daarom willen de gemeente en DEH een inspiratieproject beginnen met de Margriet. De Margriet is een gebied langs het Drongelskanaal waar de gemeente eigenaar is van 35 hectare grond. De grond wordt nu verpacht.

Zien en ervaren inspireert mensen meer dan een abstract verhaal.

Project de Margriet wil mogelijkheden verkennen tot:

  • Waterberging

  • CO2 berging in de bodem

  • Verhogen van vruchtbaarheid van de bodem

  • Zoeken naar nieuwe vormen en mogelijkheden tot boeren

  • Samenwerking van alle belanghebbenden

  • Wandelen en fietsen door een mogelijke toekomst (living lab)

Wanneer is het geslaagd?

DEH noemt een project geslaagd als het aan drie voorwaarden voldoet.

  1. Het moet opschaalbaar en te kopiëren zijn

  2. Het moet financieel gezond zijn

  3. Het moet motiverend zijn

Als het onderzoek van the Weathermakers laat zien dat het haalbaar is, en als we 1001 problemen hebben opgelost dan gaan we van start. We hopen dat we eind 2018 met de omvorming van het gebied beginnen.