Samen Slim Rijden Helvoirt (2017 gestart, succesvol overgedragen voorjaar 2018)

HelvoirThuis

Kloprogge

Tanklokaal Helvoirt

Theo van der Heijden

Leyenhof - van den Bogaard

In 2017 heeft DEH het proefproject Samen Slim Rijden opgestart. Bij Samen Slim Rijden staat het delen van elektrische auto’s centraal. In samenwerking met Provincie Noord-Brabant en BMWi hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in een plattelandsgemeente elektrische auto’s te delen. Met dit project wilden we bijdragen bij aan ons milieu en onderzoeken hoe we elektrisch vervoer voor veel mensen betaalbaar konden maken. 

De pilotfase is succesvol afgerond begin 2018 en is toen overgedragen aan een particulier bedrijf, die het verder gaat exploiteren. 

Het concept Samen Slim Rijden biedt de mogelijkheid om deze auto’s te delen met twee deelvormen: HelvoirtDeelt voor inwoners die de auto incidenteel of dagelijks gebruiken en HelvoirtUit met vrijwillige chauffeur voor inwoners die niet (meer) kunnen autorijden. De gebruikers waren enthousiast! Lees hun verhaal: Samen Slim Rijden