Wat is DEH?

Wat is DEH? 

DEH staat voor Duurzame Energie Haaren. Wij zijn een coöperatie die er alles aan doet om de gemeente Haaren te verduurzamen.

En we hebben haast!  Vóór 2035 willen we in Haaren zelfvoorzienend zijn qua energie. Dat betekent dat we dan net zoveel energie opwekken binnen de gemeentegrenzen als we nodig hebben. En dus geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, zodat we de aarde niet langer uitputten. Daarnaast willen we ook voorbereid zijn op de effecten van ons veranderend klimaat, zoals adequaat waterafvoer bij uitzonderlijke regenval.

Waarom in Haaren? 

Juist in een gemeente als Haaren is dat mogelijk. De lijnen zijn hier kort, we weten elkaar makkelijk te vinden. Als we samenwerken en goede ideeën bundelen, kunnen we heel veel bereiken en een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

Als DEH willen wij de aanjager  zijn van dit proces, de  “duurzame (e)-motor van Haaren“!

De ‘DEH-methode’:

  • Door vooral te doen! Niet eindeloos vergaderen, maar goede ideeën uitvoeren. Ervaring opdoen. Actie. Haaren als proeftuin voor de rest van het land.
  • Door onze deskundigheid ter beschikking te stellen. Initiatieven als De Margriet (landbouw innovatie project), Samen Slim Rijden (proef met het delen van elektrische auto’s) en zonnecoöperatie De Groene Leye (collectieve opwekking zonne-energie)  komen voort uit DEH. 
  • Door ons dienstbaar op te stellen. We stellen graag onze kennis en netwerken ter beschikking voor het realiseren van goede duurzame ideeën! 
  • Met zoveel mogelijk deelnemers.  Ons doel, ‘Haaren energieneutraal vóór 2030’, halen we alleen als zoveel mogelijk mensen meedoen. 
  • Voor al onze projecten geldt dat ze dupliceerbaar moeten zijn. Op het moment dat een project bij ons een succes is, dragen wij het over. En gaan wij als DEH verder met de volgende uitdaging.  

Inmiddels hebben we al meer dan 200 leden en is Haaren landelijk en regionaal koploper op het gebied van verduurzaming.  

Onze speerpunten:

1. Vervoer

Met het proefproject Samen Slim Rijden willen we twee doelen bereiken: de bereikbaarheid van de gemeente vergroten en het milieu sparen. Hoe? Door 5 elektrische deelauto’s (BMW i3’s) ter beschikking te stellen voor inwoners. Veel mensen willen graag een elektrische auto rijden, maar vinden dit veelal nog te duur. Met Samen Slim Rijden bieden we deelvervoer aan, waarbij iedereen kan meedoen tegen een betrekkelijk lage prijs. We bieden twee verschillende vormen aan: HelvoirtDeelt voor het delen van de auto met inwoners en HelvoirtUit met chauffeur voor inwoners, die zelf niet (meer) kunnen rijden. De gebruikers zijn enthousiast! Lees verder: Samen Slim Rijden

2. Energie

DEH stimuleert de opwek van duurzame energie, bijvoorbeeld door collectieve opwekking  op bijvoorbeeld zonnedaken en in zonneparken. Inmiddels is het bijna zover dat het eerste zonnedak in Helvoirt gerealiseerd wordt: op het dak van het Tanklokaal Helvoirt aan de N65. Alle inwoners van Haaren kunnen, met een minimale inleg van € 250, eigenaar worden van één of meerdere panelen op het dak.  Lees verder:  De Groene Leye.

3. Wonen

Hoe kun je je huis verduurzamen en tegelijk je energierekening omlaag  brengen? Inwoners van Haaren kunnen aankloppen bij Brabant Woont Slim, een samenwerkingsverband tussen gemeenten, energiecoöperaties en bedrijven. Lees verder: Brabant Woont Slim.

4. klimaat

Als we toekomstige generaties niet willen opzadelen met de grootschalige negatieve gevolgen van klimaatverandering, zal de wereld zo snel mogelijk moeten transformeren naar een groene economie. Om ontbossing en verdroging tegen te gaan is herstel van ecosystemen en duurzaam gebruik van water essentiëel. In hoeverre is dit te combineren met duurzame landbouw?